Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Khánh Hòa làm việc với Chi bộ Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa

Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Khánh Hòa làm việc với Chi bộ Trường Trung cấp nghề Ninh HòaChi bộ

Ngày 06/4/2023, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa làm việc với Chi bộ Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa về các mặt công tác đảng của Chi bộ. Đồng chí Tạ Hồng Quang - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc còn có đồng chí Văn Đình Tri - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; đồng chí Phạm Thái Đài - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Giám đốc Sở; cùng Cấp ủy và các đảng viên là giữ chức vụ chủ chốt của Nhà trường.

Đ/c Tạ Hồng Quang chủ trì buổi làm việc

Đồng chí Mạc Tiến Hưng - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo nội dung công tác lãnh đạo của chi bộ năm 2022 gồm các nhiệm vụ lãnh đạo trọng tâm về công tác chính trị tư tưởng, công tác lãnh đạo chính quyền thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, công tác tổ chức xây dựng đảng và phát triển đảng viên, công tác cán bộ, công tác lãnh đạo đoàn thể, công tác kiểm tra giám sát và các nhiệm vụ trọng tâm của Chi bộ.

Đ/c Mạc Tiến Hưng báo cáo tình hình triển khai các mặt công tác của Chi bộ

            Các đồng chí chi ủy viên và cán bộ chủ chốt của Chi bộ tham dự họp đã tham gia ý kiến về các mặt công tác của Chi bộ, đặt biệt về công tác tư tưởng, xây dựng mối đoàn kết nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát; lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn...

            Sau khi nghe đơn vị báo cáo và ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí chi ủy viên và cán bộ chủ chốt trong Chi bộ, đồng chí Bí thư Đảng uỷ đề nghị Chi bộ Nhà trường cần quan tâm thường xuyên làm tốt công tác tư tưởng, đảng viên phải có trách nhiệm làm công tác tư tưởng đối với quần chúng; nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, phát huy vai trò của đảng viên là cán bộ chủ chốt; tiếp tục triển khai đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đúng thực chất, sát với nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân, tránh rập khuôn, hình thức; bám sát Nghị quyết của Chi bộ, lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn đạt các chỉ tiêu đã đề ra; làm tốt công tác cán bộ thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, giám sát, trong nhiệm kỳ phải giám sát tất cả đảng viên trong Chi bộ; lãnh đạo đoàn thể hoạt động đúng định hướng, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh./