Bảo hiểm thất nghiệp

Bảo hiểm thất nghiệpBảo hiểm thất nghiệp
Quy trình Giải quyết Bảo hiểm thất nghiệp
Quy trình Giải quyết Bảo hiểm thất nghiệp

Quy trình này quy định cách thức thực hiện việc giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.


Quy trình Tiếp tục hưởng Bảo hiểm thất nghiệp
Quy trình Tiếp tục hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

Quy trình này quy định cách thức thực hiện việc tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp (nếu vẫn còn thời gian được hưởng theo quyết định).


Quy trình Chấm dứt hưởng Bảo hiểm thất nghiệp
Quy trình Chấm dứt hưởng Bảo hiểm thất nghiệp

Quy trình này quy định cách thức thực hiện việc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động tham gia bảo hiệm thất nghiệp


Quy trình Hỗ trợ học nghề
Quy trình Hỗ trợ học nghề

Quy trình này quy định cách thức thực hiện việc giải quyết hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiệm thất nghiệp


Quy định về chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo luật việc làm
Quy định về chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo luật việc làm

Trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Khánh Hòa hoặc tại các văn phòng chi nhánh và điểm tiếp nhận.