Chi bộ

Chi bộChi bộ
Lễ Kết nạp Đảng viên mới
Lễ Kết nạp Đảng viên mới

Ngày 06/6/2019, tại Hội trường B - Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa, Chi bộ Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên mới đối với 01 quần chúng ưu tú Trần Nữ Quỳnh Loan. Dự lễ kết nạp Đảng viên mới có đại diện các tổ chức đoàn thể, đông đủ các đồng chí Đảng viên và các quần chúng ưu tú của Chi bộ Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa.