Công ty CTCI Corporation Đài Loan, Trung Quốc - Thầu chính cung cấp và lắp đặt thiết bị phụ trợ hệ thống đi kèm cho nhà máy thuộc da nhiệt điện BOT Vân Phong 1 tại KKT Vân Phong Tỉnh Khánh Hòa

Công ty CTCI Corporation Đài Loan, Trung Quốc - Thầu chính cung cấp và lắp đặt thiết bị phụ trợ hệ thống đi kèm cho nhà máy thuộc da nhiệt điện BOT Vân Phong 1 tại KKT Vân Phong Tỉnh Khánh HòaViệc làm

Bài viết liên quan