Công văn 1410 của UNND-KGVX về việc cung ứng người lao động Việt Nam vào làm việc tại các vị trí dự kiến tuyển người lao động nước ngoài

Công văn 1410 của UNND-KGVX về việc cung ứng người lao động Việt Nam vào làm việc tại các vị trí dự kiến tuyển người lao động nước ngoàiViệc làm

Bài viết liên quan