Công văn về việc cung ứng, giới thiệu người lao động Việt Nam làm việc tại các vị trí dự kiến tuyển người lao động nước ngoài - Dự án Nhà máy Nhiệt điện BOT Vân Phong 1 - Tỉnh Khánh Hòa của Sở Lao động - TB&XH Khánh Hòa