Giới thiệu

Giới thiệuGiới thiệu
Chức Năng Và Nhiệm Vụ
Chức Năng Và Nhiệm Vụ

Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Khánh Hòa, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, thực hiện theo những qui định của pháp luật hiện hành.


Cơ Cấu Tổ Chức Và Nhân Sự
Cơ Cấu Tổ Chức Và Nhân Sự

Đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý có chuyên môn vững vàng, giàu kinh nghiệm, nhiệt huyết trong công việc.


Quá trình thành lập
Quá trình thành lập

Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa tiền thân là Trung tâm Dạy nghề Ninh Hòa được thành lập theo Quyết định 2455/2001/QĐ-UBND ngày 17/7/2001 của UBND tỉnh Khánh Hòa và chính thức triển khai hoạt động vào tháng 8/2003.


Ngành Nghề đào tạo
Ngành Nghề đào tạo

Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa đào tạo 13 lĩnh vực ngành nghề