Hệ Trung cấp

Hệ Trung cấpHệ Trung cấp

Nghiệp vụ nhà hàng
Nghiệp vụ nhà hàng

Tên nghề: Nghiệp vụ nhà hàng
Mã nghề: 5810206
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Loại hình đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên
Thời gian đào tạo: 2 năm


Kỹ thuật chế biến món ăn
Kỹ thuật chế biến món ăn

Tên nghề: Kỹ thuật chế biến món ăn
Mã nghề: 5810207
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Loại hình đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên
Thời gian đào tạo: 2 năm


May thời trang
May thời trang

Tên nghề: May thời trang
Mã nghề: 5540204
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Loại hình đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên
Thời gian đào tạo: 2 năm


Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính
Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính

Tên nghề: Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính
Mã nghề: 5480102
Trình độ đào tạo: Trung cấp
Loại hình đào tạo: Chính quy
Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THCS trở lên
Thời gian đào tạo: 2 năm