Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm học 2020 – 2021 Khối thi đua giáo dục nghề nghiệp

Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm học 2020 – 2021 Khối thi đua giáo dục nghề nghiệpThông báo chung

          Chiều ngày 22/9/2020, Khối thi đua giáo dục nghề nghiệp tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm học 2020 - 2021. Đến dự và phát biểu tại Hội nghị có bà Phạm Thị Xuân Trang - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở, Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng Sở; ông Võ Bình Tân - Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Cơ sở; ông Văn Đình Tri - Phó Giám đốc Sở; đại diện các phòng chuyên môn thuộc Sở; Lãnh đạo, đại diện Ban chấp hành Công đoàn, đại diện Ban chấp hành đoàn thanh niên, đại diện phòng Đào tạo, đại diện phòng Kế hoạch - Tài chính và viên chức làm công tác thi đua các đơn vị thành viên của Khối thi đua Giáo dục nghề nghiệp.

Quang cảnh Hội nghị

Lãnh đạo Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa – Trưởng Khối thi đua báo cáo tổng hợp nội dung đăng ký thi đua năm học 2020 – 2021

Tại Hội nghị, sau khi lãnh đạo Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa, đơn vị Trưởng khối thi đua báo cáo tổng hợp các nội dung đăng ký thi đua và chỉ tiêu kế hoạch giao năm học 2020 - 2021 của các thành viên trong Khối. Các thành viên đã thảo luận các nội dung đăng ký giao ước thi đua; góp ý, đề nghị điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong bản tổng hợp đăng ký giao ước thi đua khen thưởng mới theo hướng dẫn của Sở.         Cũng tại Hội nghị, các thành viên trong Khối đã trao đổi, thảo luận và thống nhất các nội dung đưa vào Quy chế chấm điểm thi đua của Khối năm học 2020-2021 và đăng ký phấn đấu thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu và phong trào thi đua năm học 2020 - 2021.

 

Ông Văn Đình Tri - Phó Giám đốc Sở phát biểu ý kiến

Ông Võ Bình Tân - Phó Giám đốc Sở phát biểu ý kiến

Bà Phạm Thị Xuân Trang – Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

          Phát biểu ý kiến và chỉ đạo tại Hội nghị, các đồng chí Lãnh đạo Sở đã nhấn mạnh tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác Giáo dục nghề nghiệp hiện nay và định hướng những việc cần phải làm để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác Giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn tiếp theo; Tiếp tục quan tâm đến công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý và đào tạo giáo dục nghề nghiệp, gắn kết quả cải cách hành chính với công tác thi đua khen thưởng./.

Các đơn vị tham gia ý kiến tại hội nghị

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn Khối thi đua cơ bản đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch về tuyển sinh đào tạo nghề hệ trung cấp. Với những kết quả khởi sắc đáng mừng của công tác tuyển sinh đào tạo, hy vọng phong trào thi đua của Khối thi đua Giáo dục nghề nghiệp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội sẽ đạt được những kết quả như mong muốn./.