Kế hoạch phòng, chống dịch Covid_19 và các phương án xử lý khi có trường hợp nghi ngờ mắc Covid_19 F0, F1, F2 tại Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa