Kế hoạch số 51/KH-TCNNH về việc thực công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ việc, vụ án hình sự về tham những, kinh tế.