Liên đoàn Lao động tỉnh trao giải cuộc thi "Nét đẹp cán bộ, đoàn viên công đoàn" trên mạng Facebook Công đoàn Khánh Hòa cho đoàn viên công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa