Tin mới :

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với nhà trường tại địa chỉ dưới đây :

Trường TRUNG CấP Nghề ninh hòa
Địa chỉ Số 02, Tân Định, Tổ dân phố 17, Phường Ninh Hiệp, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại : 02583 632 494 - Fax:02583 630 918
Website : www.tcnnh.edu.vn
Email : tcnnh.sldtbxhkh@khanhhoa.gov.vn

Hoặc bạn có thể điền đầy đủ thông tin vào mẫu dưới đây để liên hệ với nhà trường.

Họ và tên (*)
Địa chỉ
Điện thoại
Email (*)
Tiêu đề (*)
Nội dung (*)
Gửi yêu cầu Hủy bỏ


Xem bản đồ lớn