Tin mới :

Hệ trung cấp » May thời trang

  • May thời trang

    May thời trang

    Thực hiện thành thạo các công việc: cắt, may, uit, đóng gói, kiểm tra chất lượng sản phẩm theo quy trình và tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất hàng may công nghiệp

    Xem thêm