Phiên tòa giả định

Phiên tòa giả địnhĐoàn thanh niên

Đoàn Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa đã phối hợp với  ĐOÀN KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH KHÁNH HÒA: tổ chức “Phiên tòa giả định” năm 2022 - hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (ngày 09/11/2022).tại Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam (ngày 09/11 hàng năm), với mục đích nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, thanh thiếu niên, tạo sự quan tâm của toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, làm cho Ngày Pháp luật trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng. Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tổ chức “Phiên tòa giả định” năm 2022 - tuyên truyền pháp luật cho 300 đoàn viên, thanh niên, học sinh thuộc Đoàn Khối các cơ quan tỉnh.

Phiên tòa được dựng lại trên vụ án có thật, xảy ra vào ngày 11/10/2022 tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, đã được Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xét xử và bản án đã có hiệu lực pháp luật. Nội dung của phiên tòa xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy”. Phiên tòa là hồi chuông cảnh tỉnh cho những thành phần có lối sống không lành mạnh, không vượt qua những cám dỗ để dẫn tới hành vi vi phạm pháp luật. Các thành viên trong phiên toà (thẩm phán, hội thẩm nhân dân, luật sư, đại diện viện kiểm sát, bị cáo…) do các bạn đoàn viên Cụm khối Nội chính và Đoàn trường Trung cấp Ninh Hoà vào vai. Ngay sau phiên tòa, Ban Tổ chức chương trình đã tiến hành giải đáp các câu hỏi thắc mắc về pháp luật cho các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh.

Qua hoạt động, góp phần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, tuyệt đối không sử dụng ma tuý trong thanh thiếu niên. Từ đó, nâng cao, phát huy việc tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'HƯỞNG ÚNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÃA XHCNVIỆT NAM'

 

Có thể là hình ảnh về 2 người và mọi người đang đứng

 

Đại diện Đoàn khối các cơ quan tỉnh tặng hoa cho lãnh đạo nhà trường

Một số hình ảnh của Phiên tòa giả định

Có thể là hình ảnh về 19 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'dân NƯỚC CỘNGHÒA nÎÎ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM nguồn dưỡng ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUԔN NĂM triến hóavà TUYÊN con người Việt Nam dào ảng, ướ»cv của PHIÊN TÒA GIẢ ĐỊNH PHÁPLUẬT ĐOÀN VIÊN, THANH NIÊN, HỌC SINH CỘNG NAM nhân 022 ம quyếtd»nh công dânchú, vănminh"'

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang đứng và trong nhàCó thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng và trong nhà

Có thể là hình ảnh về 10 người, mọi người đang đứng và trong nhà