Thông báo chung

Thông báo chungThông báo chung
Quyết định số 01/QĐ-TCNNH
Quyết định số 01/QĐ-TCNNH

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý , sử dụng tài sản năm 2020


Triển khai chuyên đề 2019
Triển khai chuyên đề 2019

Triển khai thực hiện chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019


Hội chợ việc làm Tại Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa
Hội chợ việc làm Tại Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa

Hội chợ việc làm Tại Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa


Kế hoạch Hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm học 2018 - 2019
Kế hoạch Hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm học 2018 - 2019

Kế hoạch Hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá năm học 2018 - 2019


Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018
Kế hoạch tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018

KẾ HOẠCH Về việc tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2018