Thông báo chung

Thông báo chungThông báo chung
Quyết định về mức thu học phí nghề, học phí văn hóa
Quyết định về mức thu học phí nghề, học phí văn hóa

Quyết định về mức thu học phí nghề, học phí văn hóa,thu phí dự tuyển học nghề...năm học 2018-2019


Kế hoạch Giáo viên đi thực tập tại Doanh nghiệp hoặc cơ qua chuyên môn
Kế hoạch Giáo viên đi thực tập tại Doanh nghiệp hoặc cơ qua chuyên môn

Thông báo kế hoạch Giáo viên đi thực tập tại Doanh nghiệp hoặc cơ qua chuyên môn
Thông báo triển khai Hội nghị CBCCVC năm 2018
Thông báo triển khai Hội nghị CBCCVC năm 2018

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 của đơn vị; Công đoàn Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa thông báo cho các đơn vị trực thuộc phối hợp triển khai các nội dung liên quan đến hội nghị cán bộ công chức viên chức năm 2018