Thư chúc mừng nhân ngày 20/10 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp TS. Trương Anh Dũng