Tin tức

Tin tứcTin tức
Khai giảng Lớp đào tạo nghề Nấu ăn tại xã Ninh Quang
Khai giảng Lớp đào tạo nghề Nấu ăn tại xã Ninh Quang

Cho đối tượng lao động nông thôn theo đề án 1956 của Chính phủThông báo đấu giá
Thông báo đấu giá tài sản

Xe ô tô Toyota LandCruise, biển số 79C-0304 Quyết định về việc Ban hành Quy chế cuộc đấu giá áp dụng cho Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản 23/2020/HĐĐG ngày 01/7/2020Lễ Tổng kết năm học 2018 - 2019 và phát bằng tốt nghiệp
Lễ Tổng kết năm học 2018 - 2019 và phát bằng tốt nghiệp

Lễ Tổng kết năm học 2018 - 2019 và phát bằng tốt nghiệp cho học sinh khóa học 2016 - 2019, 2017 - 2019