Tin mới :

Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa

Trường Trung cấp nghề Ninh Hòa

Tổ chức thực hiện phong trào thi đua"Công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở" giai đoạn 2019 - 2025

Xem thêm

Hợp tác đào tạo, tuyển dụng sinh viên

Hợp tác đào tạo, tuyển dụng sinh viên

Hợp tác đào tạo, tuyển dụng sinh viên

Xem thêm

Lao động làm việc tại Đài Loan

Lao động làm việc tại Đài Loan

Tuyển dụng người lao động làm việc tại Đài Loan theo phương thức tuyển dụng trực tiếp

Xem thêm

Triển khai chuyên đề 2019

Triển khai chuyên đề 2019

Triển khai thực hiện chuyên đề "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019

Xem thêm

Tổng quan về hệ điều hành

Hệ điều hành là một chương trình quản lý phần cứng máy tính. Nó cung cấp nền tảng cho các chương trình ứng dụng và đóng vai trò trung gian giao tiếp giữa người dùng máy tính và phần cứng của máy tính đó. Hệ điều hành thiết lập cho các tác vụ này rất đa dạng. Một vài hệ điều hành thiết kế tiện dụng trong khi một số khác thiết kế hiệu quả hoặc kết hợp cả hai. Để hiểu hệ điều hành là gì, trước hết chúng ta phải hiểu chúng được phát triển như thế nào.

Xem tiếp